Doprava zdarma pri nákupe nad 100 EUR

Reklamácia a vrátenie tovaru

 VRÁTENIE TOVARU:

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa má kupujúci právo od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby v uvedenej lehote doručil predávajúcemu odstúpenie od zmluvy prostredníctvom formulára Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Tovar je potrebné poslať spolu s formulárom na Odstúpenie od kúpnej zmluvy na adresu : 

SR: Michala Cilli, Miškovecká 10, 04011 Košice

 

Kupujúci je povinný vrátiť tovar nepoužitý, nepoškodený, v pôvodnom originálnom obale a kompletný (vrátane príslušenstva a visačiek). UPOZORNENIE: ak zákazník nevráti tovar s kompletným príslušenstvom, výmena tovaru mu nebude uznaná. V

Tovar na vrátenie zasiela kupujúci na adresu predávajúceho doporučene (pre doklad o odoslaní), nie dobierkou. 

Doklad o zaslaní tovaru predávajúcemu je kupujúci povinný uschovať.

Kupujúci je povinný zvoliť pri preprave taký obal, aby nedošlo k poškodeniu tovaru. Tovar poškodený pri preprave v dôsledku nevhodne zvoleného obalu predávajúci nie je povinný vymeniť a kupujúci nie je oprávnený žiadať vrátenie peňazí.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, ak vyššie uvedené podmienky nebude považovať za splnené a tovar bude následne odoslaný späť na adresu kupujúceho. Náklady na spätné odoslanie tovaru znáša kupujúci.

Peniaze vám budú vrátene na účet najneskôr do 14 dní od doručenia tovaru. Suma za poštovné sa nevracia. 

 

 

REKLAMÁCIA:

Informácie, týkajúce sa reklamácie, nájdete bližšie opísané v Obchodných podmienkach.

 

V prípade reklamácie je potrebné spolu s tovarom zaslať aj vyplnený Reklamačný formulár na rovnakú adresu ako pri vrátení tovaru.

Poštovné hradí odosielateľ.


Kupujúci je povinný uviesť popis zistenej závady s číslom objednávky bezodkladne po tom, čo závadu zistil

Reklamácie budú vybavené najneskôr do 30 dní od doručenia tovaru. O ich výsledku vás budeme informovať e-mailom, alebo telefonicky. 

 

 

 

 

 

 
Späť do obchodu